Nyheter

  • Just nu söker vi Verkställande direktör till Malungs Elnät....

  • Malungs Elnät AB och Malungs Elverk AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Läs vår policy för integritets- och personuppgifter här....

  • Vi har tagit fram en varumärkesfilm som berättar vad vi på Malungs Elnät står för....

  • Från och med den 1 januari 2018 ändrar vi våra nättariffer. Exempel: rörlig avgift vinter höjs med 5 sek/kW, rörlig avgift sommar höjs med 1,25 sek/kW. ...

  • Malungs Elnät AB avser att upphandla och teckna avtal med en leverantör avseende lastbilstransporter med kran inom Malungs Elnät AB distributionsområde. Avtalslängden är ett år. Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lag (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna (LUF). Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via här. Tryck på nedanstående länkar för att ladda ner nödvändiga dokument: Bilaga 1 – Kravspecifikation Bilaga 2 – Prislista Bilaga 3 – Anbudsformulär Bilaga 4 – Avtal Ovan dokument samlade i en komprimerad mapp (zip). Sista anbudsdag är måndagen den 17 december 2018.    ...

  • Vi akuta fel eller strömavbrott ring: 023-634 65 Välkommen åter 17 december på våra ordinarie öppettider....

  • Viktig information från Malungs Elnät Malungs Elnät har i dagsläget  mycket stor efterfrågan på nyanslutningar och exploateringsområden, då främst inom Sälenfjällen. Med anledning av detta så blir handläggningstiderna längre gällande nyanslutningar, byggnation av exploateringsområden och anslutningar av större anläggningar. Nedan följer information om abonnemangsärenden. Byggström • Anmälan om byggström skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum. Gäller byggström upp till 63A. • För byggström över 63A skall anmälan vara inskickad senast 1 månad innan önskat anslutningsdatum. Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät. Malungs Elnät tillhandahåller ej längre byggskåp med mätning utan det är kunden själv som skall stå för godkänd byggcentral med mätarplats. Byggplatscentralen placeras enligt anvisad anslutningspunkt av Malungs Elnät. Ordinarie abonnemang • Föranmälan på nytt abonnemang skall vara inskickat senast 3 månader innan önskat anslutningsdatum. Detta gäller enskilda abonnemang upp till 63A. • För anslutningar över 63A, exploateringsområden och anslutning av större kundanläggningar så skall föranmälan vara inskickad senast 6 månader innan önskat anslutningsdatum. Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät. • Färdiganmälan skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum....