Till dig med fritidsboende i Kläppen! Nu har du chansen att framtidssäkra din fastighet med fiber från Malungs-Sälens fibernät. Inom kort kommer vi att skicka ett underlag för fiberbeställning till dig. Vi kommer till Stugägarträffen på hotell Kurbits och svarar på alla era frågor! Datum & tid: 24 oktober klockan 10:00 - 14:00 Idag konsumerar vi digital media och underhållning i väldigt hög utsträckning och användandet tycks bara öka. Den tekniska utvecklingen håller ett mycket högt tempo och med den tillkommer hela tiden nya tjänster som kräver en snabbare uppkoppling och högre kapacitet. Med Malung-Sälens fibernät rustar du dig för framtiden och dessutom höjer du även attraktionsvärdet på din fastighet! Planerad grävningsstart är 2021* *Grävning av fiber i Kläppen kan endast göras om vi uppnår 40 % påskrivna avtal. Har du frågor? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig! Telefon 0280 - 442 20 Epost kundservice@malungselnat.se ...

Efter drygt tio år av utredningar, rusande teknikutveckling och parallella reformer på nationell- och europeisk nivå så har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk modell (ECM). Därför presenterar 41 lokala och regionala elbolag alternativa förslag, med kunden i fokus.   I den historiskt stora expansionen av Sveriges elsystem vi nu står inför kommer elnäten att spela en helt avgörande roll för att nå klimatmål och energiomställning. Då måste vägen framåt vara tydlig, effektiv och utformas utifrån ett kundperspektiv, säger Johan Lindehag, vd i Ellevio och en av aktörerna bakom rapporten ”Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad”. Under de år som ECM planerats har motståndet vuxit sig starkare från allt fler aktörer. Den kritik som lyfts fram är i huvudsak inom följande områden: energiskatten, Sveriges försvar, den personliga integriteten, kreditrisker, missade klimatmål och krångel för kunder. En gemensam nämnare i kritiken mot reformen är att kundperspektivet försvunnit och att reformen, som var en god idé år 2009, med tiden blivit föråldrad. Trots att klimat- och energiomställningen bör ge elnätsföretagen en mer framträdande roll planeras reformen om ECM. Den skulle tvärtom ge elnätsbolag en mer undanskymd plats i elsystemet och i samhället i stort. Energimarknadsinspektionen har beskrivit reformen som den största förändringen på elmarknaden...

Den 10 september invigde vi det nya utegymmet på sportfältet i Malung! Gymmet innehåller 12 stationer och en liten äventyrsbana.  Området omfattar ungefär 150 kvadratmeter och är belyst. Välkomna till ett modernt utegym i fin miljö och med bra underlag! Träningsredskap på Malung nya utomhusgym Så hittar du hit  ...

Malungs Elverk samt Malungs Elnäts årsredovisning är nu offentliggjord och finns att tillgå via nedan länk. Bläddra i den här! Intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2019 kan beställa det via e-post eller telefon. Kontakta oss via e-post här!  eller ring 0280-442 20  ...

Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma. Plats: Sankt Olof Hotell och Krog, möjlighet finns även att medverka digitalt. Tid: Måndagen den 18 maj 2020 kl 10.30. Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman. Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00 2020-04-17 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen - styrelseordförande ...

Kapaciteten i vårt nät är mycket god, med goda förutsättningar för distansarbete. Det är inte bara bredbandsnäten som avgör hur bra det går att använda digitala verktyg. Även olika tjänster (till exempel videosamtal) kan ha vissa begränsningar, samt vilken utrustning som finns för wifi. För att säkerställa att det ska fungera för många anställda att kunna arbeta hemifrån, måste man även säkerställa kapaciteten i en organisations interna it-miljö. Det rör sig bland annat om vilken kapacitet som man som organisation och som privatperson har köpt av sin tjänsteleverantör, vilken typ av digitala verktyg som används och hur dessa används. Om man upplever störningar vid hemarbete så är ett tips att inte köra streamingtjänster såsom SVT Play, HBO, Netflix etc samtidigt - Dessa tar "mycket" bandbredd....