Söndagen den 6 januari åkte sex montörer en arbetsledare och en beredare ner för att bistå Vattenfall med arbetskraft i Norrtäljeområdet. Två montörer åkte hem torsdagen den 10 januari resterande blir kvar fram till söndagen den 13 januari. De har hjälpt till att laga både högspänning och lågspänning....

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inklusive moms). Den reducerade energiskatten innebär ett avdrag på 9,6 öre per förbrukad kilowattimme el. Läs mer om den nya energiskatten här...

Viktig information från Malungs Elnät Malungs Elnät har i dagsläget  mycket stor efterfrågan på nyanslutningar och exploateringsområden, då främst inom Sälenfjällen. Med anledning av detta så blir handläggningstiderna längre gällande nyanslutningar, byggnation av exploateringsområden och anslutningar av större anläggningar. Nedan följer information om abonnemangsärenden. Byggström • Anmälan om byggström skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum. Gäller byggström upp till 63A. • För byggström över 63A skall anmälan vara inskickad senast 1 månad innan önskat anslutningsdatum. Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät. Malungs Elnät tillhandahåller ej längre byggskåp med mätning utan det är kunden själv som skall stå för godkänd byggcentral med mätarplats. Byggplatscentralen placeras enligt anvisad anslutningspunkt av Malungs Elnät. Ordinarie abonnemang • Föranmälan på nytt abonnemang skall vara inskickat senast 3 månader innan önskat anslutningsdatum. Detta gäller enskilda abonnemang upp till 63A. • För anslutningar över 63A, exploateringsområden och anslutning av större kundanläggningar så skall föranmälan vara inskickad senast 6 månader innan önskat anslutningsdatum. Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät. • Färdiganmälan skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum....

Malungs Elnät AB och Malungs Elverk AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Läs vår policy för integritets- och personuppgifter här....