Malungs Elnät har för närvarande en mycket hög belastning på ärenden som berör nyanslutningar och abonnemangsärenden. Våra handläggningstider för inkomna ärenden är just nu väldigt långa. Leveranstider på elnätsmaterial har börjat påverkas pga. råvarubrist och stor efterfrågan inom branschen bidrar till en längre tid för anslutningsärenden. Med anledning av detta så vill vi informera om vad som gäller vid anmälan om nya abonnemang och övriga abonnemangsärenden. Anmälningar om nyanslutningar som inkommer efter den 30 juni 2021 kan vi inte garantera anslutning under 2021. Anslutning kommer då att ske under 2022 när marken är tjälfri och vi återigen kan börja gräva. Anmälningar om servis- eller säkringsändringar som kräver en ev. ombyggnad av befintligt elnät kan vi inte garantera ett medgivande under 2021. Anmälningar om mikroproduktion som kräver en ev. ombyggnad av befintligt elnät kan vi inte garantera ett medgivande under 2021. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och vi arbetar såklart allt vi kan för att hålla nere handläggningstiderna!...

Varje år utför Nils Holgerssongruppen en årlig undersökning där man jämför kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i Sveriges samtliga 290 kommuner. Nils Holgerssongruppens rapport för 2021 är nu släppt och i deras rapport går det att utläsa Malung-Sälens kommun som den kommun med högst elnätsavgifter i Dalarna. Dessa uppgifter var enligt oss på Malungs Elnät missvisande då man grundar sin uträkning på ett begränsat antal elnätskunder med värden från 2014 i Jönköping. Man har även använt statistik från Energimarknadsinspektionen där beskrivningen av typkunder är hämtade från ett uppdrag som Sweco gjort för myndigheten 2010. Urval i tid har heller inte använts i beräkningarna utan alla timmedelvärden har används. Inför nästa års undersökning arbetar Energimarknadsinspektionen på att ta fram ett nytt förslag för en ny gemensam syn på typkunder för en så rättvis jämförelse som möjligt. Efter god kontakt med Nils Holgerssongruppen har vi tillsammans räknat och rättat till dom missvisande siffrorna som gör att vi hamnar på 92 istället för 102,5 öre vilket gör att vi placerar oss under medel i riket.    ...

Använd dig då av ledningskollen.se och minska risken att gräva av andras ledningar. Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. Ledningskollen är en gratis webbtjänst och hjälper dig som ska utföra markarbete att komma i kontakt med alla ledningsägare - med ett enda ärende! få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns skydda ledningar mot avgrävningar förenkla och samordna grävarbeten Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket. Läs mer på ledningskollen.se...

Bli en del av av Malungs Elnät och möt tillsammans med oss en spännande framtid i Malung-Sälens kommun! ⚡ Läs mer och sök respektive tjänst genom att klicka på länkarna nedan. Rekryteringen sker i samarbete med HR Dalarna. Vi söker Distributionselektriker/elektriker Dokumentationstekniker Beredare nyanslutningar Driftingenjör Driftchef ...

Koncernrapport för Malungs Elverk, Malungs Elnät samt Malung-Sälens Fibernät är nu offentliggjord och finns att tillgå via nedan länk. Bläddra i den här! Intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av Koncernrapport 2020 kan beställa det via e-post eller telefon. Kontakta oss via e-post här!  eller ring 0280-442 20...

Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma. Plats: Digitalt Tid: Måndagen den 17 maj 2021 kl. 10.30 Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman. Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00 2021-04-26 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen – styrelseordförande Kallelse även i DT den 9 april 2021....

Inom kort börjar ombyggnation av vår fastighet i Malung. Malungs Elnät samt Malung-Sälens fibernät flyttar då provisoriskt in i Jofamas gamla lokaler på Västra Industrigatan. På grund av fortsatt risk för smittspridning av Covid-19 håller vi våra kontor stängda för externa besök och hänvisar våra kunder till telefon, chatt eller e-post. Våra telefontider är: Måndag – Fredag 8.00 -15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Kundservice 0280-442 20 (Vid strömavbrott eller felanmälan då vi har stängt ring 023-634 65)...

Under november till mars, då det är som kallast så ökar elanvändningen i vårt elnät! För att inte belasta nätet för hårt och för att få en större fördelning på elanvändningen så har vi på Malungs Elnät något som heter effektdebitering. Nu övergår vi dock från vintertaxa till sommartaxa under april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober månad. Debiteringen blir då effektmedelvärdet * 32.50 kr inklusive moms. Så fungerar det! Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad fri tid. Timvärden kommer att beräknas veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn. Året delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet * 110 kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet * 32.50 kr inklusive moms. Om du har möjlighet att sprida ut din elanvändning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra...