Elverk

1914 startades Ellinge vattenkraftverk. Där lades grundstenen till dagens Malungs Elverk. Ellinge drivs i privat regi och Malungs Elverk har utvecklats vidare till något mycket större, men grunden finns kvar: Vattenkraften
Malungs Elverk AB är moderbolaget i koncernen där även Malungs Elnät AB ingår.
I moderbolaget bedrivs produktion av elkraft i 4st egna kraftstationer.
Även fastighetsbeståndet ligger i Malungs Elverk AB.

Björnåsen ▾

Björnåsen

Ca 5 km nedströms Kvien ligger Björnåsens kraftstation. Den byggdes samtidigt med Kviens
kraftstation och är ideniskt lika förutom att fallhöjden är lite lägre.

I Uvån finns det tio olika vattenkraftverk varav Kvien är den nordligaste, därefter följer söderut i nämnd ordning Björnåsen, Nain, Knon, Laggåsen, Traneberg, Malta, Hagfors, Stjern och Råda.
Den installerade effekten i Uvån är 36,5 MW.

Kvien ▾

Kvien

Kvien är en sjö i Malungs kommun (Dalarna) som Uvån genomflyter. I början användes Kvien bara som en flottningsled. 1902 gjordes den första dämingen för att underlätta flottningen. 1935 tilläts man börja reglera Kvien till förmån för bolagets kraftstationer i Nain, Knon, Malta, Hagfors, Stjern, och Råda. Dessa ägdes då av Uddeholm Kraft AB. 1943 fick Uddeholm öka dämningen 2 meter till dagens nivå. 1987  träffades ett avtal mellan Uddeholm och Malungs Elverk om att anlägga ett vattenkraftverk i Kvien, 1989 togs det i drift.

Ärnäs ▾

Ärnäs

Ärnäs damm användes först bara som flottningsled, men 1911 bildades Lima strömbyggnads aktiebolag, de ville bygga ett vattenkraftverk i Ärån. De fick tillåtelse till det och 1918 byggdes stationen. En firma från Leksand kom och hjälpte till med bygget. Det var även många andra som flyttade till Lima för att få arbete på kraftverksbygget. 1920 var allt klart för elproduktion. Maskiner och utrustning har genom åren restaurerats och förnyats för en modern drift, men kraftstationsbyggnaden är än densamma

Östvalla ▾

Östvalla

I Östvalla fanns det först en såg och en kvarnbyggnad som ägdes av Transtrands Såg-och Kvarnaktiebolag. Bolaget drev såg och kvarnrörelsen till 1918 då man övergick till elproduktion. När första världskriget började så blev de brist på fotogen vilket ledde till att man började inleda elektrifiering av bygden. 1917 fick de första elektriskt lyse i Östvalla. Det fick man genom en provisorisk generator från kvarnturbinen. Med tiden fortsatte man med elektrifieringen och 1919 hade man hunnit ge el till Sälen. I takt som turismen i Sälen ökade så ökade också behovet av ström så därför byggde man 1936 en ny kraftstation som ligger högre upp.  Östvallas kraftstationer behöver en jämn vattenföring och därför regleras Versjön till kraftverkens förmån.