Uppdaterad info – Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Uppdaterad info: Mötet kommer att hållas helt digitalt via Teams.
Tid: Tisdagen den 8 december 2020 klockan 08:00

Ärende
Val av styrelseledamot

Anmäl dig via e-post till kundservice genom att klicka här! eller ring 0280 – 442 00.