Vanliga frågor & svar

Det är möjligt att någon annan redan frågat om de du undrar, därför har vi här nedan listat och svarat på de allra vanligaste frågorna.

Vad är nätavgift?▾

Nätkostnaden eller nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet.
Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, effekt. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har.
Effekten beräknas på ett medelvärde av dina fem högsta effekttoppar/månad. Effekttopparna kan du enkelt se på Mina sidor.

Eftersom elnät är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession.
Energimyndigheten har en viktig uppgift i att granska att nätägarna sköter sitt uppdrag och att elnätavgiften är skälig

Här hittar du mer information om nättaxor.

Kan jag själv välja nätleverantör ▾

Nej, det kan man inte. Eftersom elnät är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession.
Har du ett elabonnemang är du därför automatiskt kund hos det elnätföretag som äger ledningarna där du bor.

Vem ansvarar för att jag inte har fel i min elanläggning? ▾

Som fastighets- eller lägenhetsägare ansvarar du för att maskiner, stickkontakter och säkringar med mera fungerar och är ofarliga för dig och din familj.
Det är också ditt ansvar att mätarskåpet eller fasadskåpet är i gott skick. Elmätaren ägs av oss och det är vårt ansvar att se till att den fungerar som den ska,
även ledningar och andra anläggningsdelar innan fasad/mätarskåpet är vårt ansvar. Själva fasad/mätarskåpet och innehållet, förutom mätaren, ägs av dig.

Länk till elsäkerhetsverkets rekommendationer

Vad kan jag få för ersättning för strömavbrott? ▾

Ersättningen beror på avbrottets längd (12 timmar helt strömlöst) och vilken årlig nätkostnad man betalar.

Kan jag ändra storlek på min mätarsäkring?▸

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring kan du göra det en gång per år. Då skall behörig elinstallatör anlitas.
Vilken storlek du behöver på din säkring beror bland annat på:

  • hur energikrävande apparater du har.
  • storleken på din elförbrukning.
  • hur din förbrukning fördelar sig över tiden.

Vad behöver jag tänka på när jag ska flytta?▸

Flytta ut
Uppsägningstiden när du flyttar ut är enligt de allmänna avtalsvillkoren en månad.
Om du har uppgifter (namn och personnummer) om den som tar över elabonnemanget efter dig kan vi dock registrera din utflyttning direkt.
Flyttanmälan kan du göra direkt via Mina Sidor eller genom att kontakta kundservice.

Flytta in
Kom ihåg att anmäla din inflyttning till oss i förväg. Ha ditt anläggnings-id (18 siffror), personnummer samt adress tillgängligt.

Dina betalningar
Om du idag betalar via autogiro eller e-faktura är det viktigt att du meddelar oss att du vill fortsätta med detta på din nya adress eftersom tjänsterna inte följer med automatiskt när du flyttar.

Hur kan jag veta vart elledningarna finns på tomten?▸

Information om vad som gäller finns att läsa här

Gå sedan in på www.ledningskollen.se och gör en ansökan om kabelanvisning.

Jag får fakturor från er trots att jag bytt elleverantör, varför? ▾

Elkostnaden består i huvudsak av två delar: avgifter för elnät och avgifter för elhandel.
Elnätavgifterna betalar man alltid till det företag som äger elnätet på den ort där man har sitt abonnemang.
När man väljer elleverantör är det avgifterna för elhandeln det gäller. I många fall får man därför två fakturor för sin elkostnad: en faktura för elnätavgifterna och en faktura för elhandelsavgifterna.

Varför står det förbrukning på min faktura när jag bara ska betala nätavgifter hos er? ▾

Nätavgiften består av två delar, abonnemangsavgift (kr/år) och effekt (kronor/kW).
Kostnaden är rörlig och styrs av din elanvändning. Din elanvändning redovisas på din faktura och du kan enkelt se dina effekttoppar på Mina sidor eller kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Bubbl2