Vad kostar det? 

Ordinarie pris: 26 995:-
Grävning ingår fram till husvägg.

Betalning

Fastighetsägaren ska betala i avtalet överenskommen ersättning när installationen är klar. Samtliga priser är inklusive mervärdesskatt. Sedvanlig kreditprövning kommer att göras innan grävning påbörjas. Fastighetsägaren ska betala faktura inom trettio dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.

Hjarta