Vad kostar det? 

Ordinarie pris: 26 995:-

Betalning
Fastighetsägaren ska betala i avtalet överenskommen ersättning när installationen är klar. Samtliga priser är inklusive mervärdesskatt. Sedvanlig kreditprövning kommer att göras innan grävning påbörjas. Fastighetsägaren ska betala faktura inom trettio dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.

Möjlighet till räntefri delbetalning
Finansiering sker genom Dalarnas Försäkringsbolags gemensamma finansbolag Wasa Kredit.