Företaget

Malungs Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Malungs Elverk AB. Moderbolaget ägs till 74 % av Malung-Sälens kommun, Transtrands
jordägande sockenmän 22 %, privatpersoner 3 % och Lima jordägande sockenmän 1 %. I samband med omregleringen den 1 januari 1996 fördes nätverksamheten till det då nybildade dotterbolaget Malungs Elnät AB. Elhandel och produktion stannade kvar i moderbolaget Malungs Elverk AB.

Hos Malungs Elnät jobbar 57 medarbetare. VD är Daniel Segerholm.
Malung-Sälens fiber har utvecklats snabbt under kort tid och utveckling pågår för att bygga framtidens infrastruktur för fibernätet.
Malungs Elnäts produktion ligger i vårt moderbolag Malungs Elverk.

Malungs Elnät ledningsgrupp

Från vänster:

Kajsa-Stina Gyllenvåg Chef Service & Fiber
Daniel Segerholm VD
David Karelius Chef Nätplanering
Daniel Henriksson Ekonomichef
Stefan Jansson Chef Drift & Entreprenad

Jobba hos oss

Malung-Sälens kommun är norra Europas största vinterturismkommun. Förutom upplevelseindustrin, stora evenemang i världsklass och en snabbt växande turism har kommunen även ett rikt näringsliv samt en av Dalarnas mest företagsamma befolkning.