Ansvarsfullt företag

Vad har Malungs Elnät för påverkan på miljö och samhälle? Hur ska vi arbeta för att vara ett affärsmässigt och levande företag i nutid och framtid samtidigt som vi bidrar till människors möjligheter och livskvalitet? Det är några av flera tunga frågor som Sofia Kapla, Kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Malungs Elnät dagligen jobbar med.

Sofia har under förra året analyserat vår verksamhet utifrån hållbarhetsbegreppets tre ben: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vilket lett fram till en nulägesanalys som ska användas för att kunna kommunicera våra hållbarhetsinitiativ, utveckla arbetet där vi hittar brister och sätta kursen för arbetet framåt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Koncernrapport 2020 genom att klicka här!

”Jag fram emot arbetet med att omarbeta och utveckla vår miljöpolicy- samt hållbarhetspolicy. Samtidigt som vi samlas kring diskussioner om vad hållbarhet är för oss och hur vi kan förverkliga vår vision:”

”Vi ger kraft åt fjäll och dal samt bidrar till en hållbar och växande bygd”