Historia

Den 1 april 1954 förvärvade Malungs kommun eldistributionen från AB S S P Persson.

Verksamheten omfattade dåvarande Malungs kommun med undantag för Öje och Tyngsjö samt vissa mindre områden på gränsen till Värmland. 1966-67 byggdes mottagnings- och fördelningsstation samt kontor, personalutrymmen, verkstad och förråd vid Östra Bangatan i Malung. I oktober1970 övertogs Tyngsjö belysningsförening (Tyngsjö och Andersviksberg). Vid en extra bolagsstämma i oktober 1974 sammanlades eldistribution i Malung, Lima och Transtrand till ett bolag. Nästa område att införskaffa blev Öje vilket skedde vid årsskiftet 1976-77. I oktober 1980 övertogs resterande distribution från Uvanå mot Råforsen och Tyngsjö, vilket har gett dagens eldistributionsområde, vilket är detsamma som Malung-Sälens kommun. Som en följd av den avreglerade marknaden som infördes 1 januari 1996 bildades dotterbolaget Malungs Elnät AB under hösten 1995. I dotterbolaget finns idag elnätsverksamheten. Produktion och fastigheter ligger i Malungs Elverk. Elhandelsverksamheten övergick till Dalakraft januari 1998.

Lokalerna på Östra Bangatan har under 80 och 90-talet byggts till i flera omgångar. En ny utbyggnadsetapp startades 2004. De lokalerna hyrs idag av elhandelsbolaget Dalakraft. Malungs Elnät har även lokaler i Transtrand.

historia