Indexhöjning för nyanslutningar till Malungs Elnät

Malungs elnät kommer att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet.

Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet
baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25A.
Malungs Elnät tillämpar Energimarknadsinspektionens schablonmetod och de nya avgifterna
gäller från 2022-01-01.

Ni hittar de nya avgifterna under fliken Elnät/Anslutning till elnät eller genom att klicka här!