Mätarbyte

Din elmätare kommer att bytas ut!

Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt 5 miljoner elmätare ska bytas ut innan år 2025. För att möta detta lagkrav så kommer Malungs Elnät att byta ut alla elmätare i vårt nätområde under perioden 2021-2024.

Under mars månad påbörjade vi arbetet med att byta ut samtliga elmätare till nästa generations smarta mätare i vårt nät. Den nya mätaren fungerar som vanligt men är utrustad med digitala tjänster som ger dig som kund ökad kontroll över din elanvändning.

Varför byts mätarna?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025.

Vad innebär de nya kraven?

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av sina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning.

De nya mätarna kommer även att mäta din elanvändning per timme, kunna mäta både användning och produktion från din anläggning, automatisk avbrottsregistrering, möjligheten med till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Hur vet jag när ni ska byta min elmätare?

När det är dags att byta just din elmätare så kommer du att få information av oss i din brevlåda. Bytet kommer att göras i flera olika etapper och arbetet kommer att sträcka sig mellan åren 2021-2024.

Etapp 1 – 15 mars 2021 – 17 september 2021
Lindvallen – Myrflodammen

Etapp 2 – 1 oktober 2021 – 31 mars 2022
Tandådalen, Hundfjället, Rörbäcksnäs, Hemfjällstangen, Södra Löten, Stavåsnäs, Kinnvallsjösätra.

Etapp 3 – 1 april 2022 – 30 september 2022
Stöten, Horrmund, Sörsjön, Näsfjället, Morbäckssätern, Öjvallberget, Sälens by, Transtrand, Kläppen.

Etapp 4 – 1 oktober 2022 – 31 mars 2023
Torgås, Hammarsbyn, Sälsänget, Husom, Lima, Åkra, Ärnäs, Biskopsbyn, Heden, Limedsforsen, Ytternäs, Risätra, Östra & Västra Lillmon, Östra & Västra Ofors, Östra & Västra Tandö, Öje, Lännviken, Hånäset, Malungsfors

Etapp 5 – 1 april 2023 – 30 september 2023
Vallerås, Gärdås, Idbäck, Malung med omnejd

Obs! Detta är dom planerade etapperna och kan komma att ändras beroende på hur arbetet går.

Hur går det till?

Sitter din mätare inomhus (eller ej tillgänglig för oss) så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Vi kommer att informera dig via brev ca 14 dagar innan bytet, med information om mätarbytet och en föreslagen tid för mätarbytet. I brevet finns information om hur du kan gå tillväga för att boka om din tid om den inte passar.

OBS! Viktig information med anledning av Covid-19 Alla som arbetar för oss på Malungs Elnät följer våra egna och Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning

Sitter din mätare utomhus (eller tillgänglig för oss) så behöver du inte vara hemma för mätarbytet. Vi kommer att informera dig via vykort ca 14 dagar innan bytet, med information om mätarbytet och under vilken tidsperiod din elmätare kommer att bytas.

Vad händer om jag inte kan vara hemma på bokad tid?

Om din elmätare inte är tillgänglig för oss utan att någon vuxen är på plats, och du inte kan vara hemma på föreslagen tid så ber vi dig boka om bland de tider som finns tillgängliga inom ditt område. Finns det inte någon tid som passar så kanske du kan be någon granne eller släkting vara på plats vid föreslagen eller ombokad tid.

Kan jag få en påminnelse om mätarbytet?

Om du har fått ett brev från oss med en föreslagen tid om mätarbyte, så kan du registrera din e-post adress eller mobilnummer hos oss via länken för ombokning av tid. Då skickar vi en påminnelse till dig 1-2 dagar innan den bokade tiden.

Bytet

Vi som byter ut mätarna är enbart elmontörer från Malungs Elnät och ska alltid legitimera oss. Du känner även igen oss på våra kläder och fordon som bär vår logo och dekaler. Själva mätarbytet tar ca 10-20 minuter, under mätarbytet så kommer din anläggning att vara spänningslös. Det är bra om du själv drar ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet. I samband med mätarbytet så kommer vår montör att fotografera mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Hur får jag information efter mätarbytet?

Efter mätarbytet är genomfört så kommer vi att bekräfta mätarbytet till dig. Bekräftelsen innehåller information om vem som utfört bytet, när, samt information och mätarställningar för den nertagna och den uppsatta mätaren. I bekräftelsen finns också en länk till den här sidan med mer information om mätarbytet.

Har du registrerat en e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelse på utfört mätarbyte via de kanalerna. Har du inte registrerat varken e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelsen på vykort.

Är det något jag ska tänka på?

Sitter din mätare inomhus eller ej tillgänglig för oss på Malungs Elnät så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Boka om din tid enligt informationen i brevet om den föreslagna tiden inte passar, eller be en granne eller släkting vara hemma under tiden för bytet.

Tänk på att mätarplatsen måste vara tillgänglig för vår mätartekniker. För att underlätta för bytet är det bra om du ser till att det inte står några föremål eller hinder framför elskåpet/elmätaren.

Kostar mätarbytet något?

Nej, mätarbytet kostar inte dig som kund något.

Hur fungerar de nya elmätarna?

De nya elmätarna kan mäta din elanvändning per timme och detaljerad förbrukning per fas. De larmar också vid strömavbrott eller fasfel och ger dig som kund möjlighet att koppla på en utrustning för att följa din elanvändning i realtid. Vi samlar in mätvärden från mätaren varje dygn, för fakturering och uppföljning

Förändras min faktura?

Nej, din faktura kommer att se ut som innan. På nästkommande faktura efter mätarbytet kan du se att mätarbyte är genomfört.

Vad gör vi med dom gamla mätarna?

De gamla mätarna samlas såklart in och återvinns som elektronik.

Mer frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här, så är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice, kundservice@malungselnat.se eller via chatt samt telefon 0280-442 00.

I bilden ovan visar Olof hur den nya smarta mätaren ser ut.
Nedan kan du läsa mer om mätaren samt se en interaktiv guide

Enkel manual

Interaktiv guide

Manual