Nättariffer

I menyn här under hittar du priser på de aktuella nättarifferna. Där kan du se både din fasta avgift sammt effektavgiften.

Nedan kommer en förklaring på hur effekttariffen är uppbyggd.

Hos vissa elnätsbolag faktureras din elnätskostnad utifrån en fast avgift och en rörlig avgift som grundas på din energiförbrukning (kWh). Malungs Elnäts effektdebitering innebär att du ges möjlighet att påverka dina kostnader.

Effektdebitering – så fungerar det

Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad fri tid. Timvärden kommer att beräknas veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn.

Läs mer om effektdebitering ▾

Året kommer att delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet*110kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet*32.50 kr inklusive moms.

En fast abonnemangskostnad för säkringens storlek kommer fortfarande att finnas kvar. Priserna finns redovisade separat, beroende på säkring, i länken till vänster.

Om du har möjlighet att sprida ut din elförbrukning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin, spis, diskmaskin och bastu samtidigt.

Observera att ovanstående enbart gäller din elnätsavgift.

Effekt 16-63 – gäller fr 18/01/01 ▾

Klicka på bilden för att se som PDF

Priser Effekt låg och hög – fr 80 A 2018 ▾

Klicka på bilden för att se som PDF.

beraknas