Nättariffer

Malungs Elnäts effektdebitering innebär att du ges möjlighet att påverka dina kostnader.

I menyn här under hittar du priser på de aktuella nättarifferna. Där kan du se både din fasta avgift samt effektavgiften.

Hos vissa elnätsbolag faktureras din elnätskostnad utifrån en fast avgift och en rörlig avgift som grundas på din energiförbrukning (kWh).

Effektdebitering – så fungerar det

Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad ”fri” tid. Timvärden mäts veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn.

Läs mer om effektdebitering ▾

Året delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet*118,75kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet*35 kr inklusive moms.

Priserna finns redovisade separat, beroende på säkring, i länken till vänster.

Om du har möjlighet att sprida ut din elförbrukning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin, spis, diskmaskin och bastu samtidigt.

Observera att ovanstående enbart gäller din elnätsavgift.

Effekt 16-63 – gäller fr 21/09/01 ▾

Priser Effekt låg och hög – fr 80 A 21/09/01 ▾

beraknas