Nyheter

 • Vi söker Entreprenad- och projektchef

  Tjänsten som Entreprenad och projektchef är en helt ny tjänst hos oss på Malungs Elnät. Här kommer du få förmånen att leda, stötta och utveckla kompetenta arbetschefer samt våra duktiga montörer....

 • Vi söker distributionselektriker/ elektriker med placering i Transtrand

  Som distributionselektriker/ elektriker kommer du att arbeta med i branschen förekommande arbetsuppgifter såsom nybyggnation, ombyggnation och underhåll av eldistributionsnät 0,4 – 50 kV, samt kundarbeten. ...

 • Just nu söker vi Verkställande direktör till Malungs Elnät....

 • ...

 • Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsförordningen skall förekomma på årsstämman. 2019-04-11 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen, styrelseordförande...

 • Indexhöjning för nyanslutningar till Malungs Elnät Malungs Elnät kommer att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25A. Malungs Elnät tillämpar Energimarknadsinspektionens schablonmetod och de nya avgifterna gäller från 2021-04-01. Se de nya avgifterna genom att klicka här!...

 • Malungs Elnät växer så det knakar! Just nu har vi sex nya tjänster på gång. ...

 • Vi bygger en ny och modern företagshälsovård i Malung-Sälens kommun och nu byter vi namn och logotyp på Arbetshälsan till Malung-Sälens Företagshälsa. På en extrastämma under vecka 33 så togs beslutet att Arbetshälsan blir ett dotterbolag till Koncernen Malungs Elverk....

 • I år har Malungs Elverk och Malungs Elnät en gemensam publikation för årsredovisningarna 2018. Den finns från och med idag tillgänglig här på webbplatsen www.malungselnat.se/arsredovisning. Publikationen har även tryckts i en mindre upplaga. Är du intresserad av en tryckt, ber vi dig kontakta Kajsa-stina: kajsa-stina.gyllenvag@malungselnat.se...

 • Malungs Elverk samt Malungs Elnäts årsredovisning är nu offentliggjord och finns att tillgå via nedan länk. Bläddra i den här! Intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2019 kan beställa det via e-post eller telefon. Kontakta oss via e-post här!  eller ring 0280-442 20  ...

 • Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma. Plats: Sankt Olof Hotell och Krog, möjlighet finns även att medverka digitalt. Tid: Måndagen den 18 maj 2020 kl 10.30. Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman. Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00 2020-04-17 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen – styrelseordförande...

 • Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma. Plats: Digitalt Tid: Måndagen den 17 maj 2021 kl. 10.30 Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman. Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00 2021-04-26 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen – styrelseordförande Kallelse även i DT den 9 april 2021....

 • Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar. Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi Malungs Elnät har fått kännedom om avbrottet. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader. Om du inte fått ersättning inom denna tid kan kontakta oss på telefon 0280-442 20. Då avbrottet varat i 12 timmar eller längre är du enligt ellagen berättigad till en avbrottsersättning. Den baseras på din årliga beräknade elnätskostnad (abonnemangs samt överföringsavgift) och avbrottets längd. Ersättningen är minst 1000 kronor och maximalt 300 % av din årliga beräknade elnätskostnad. Avbrottsersättningen utbetalas på din faktura. Avbrottsersättningen gäller inte om: Kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller avstängd på egen begäran Avbrottet beror på kundens......

 • För att förhindra smittspridning av Covid-19 håller vi vår entrédörr och reception stängd för besökare. Kundservice går att nå som vanligt via telefon 0280 – 442 20 eller via e-post kundservice@malungselnat.se Vi hoppas på förståelse för detta!...

 • Tack vare att den är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare, och mycket mycket mer. Vi på Malungs Elnät arbetar varje dag för att ge er en enklare vardag, levererar ström så att ni kan ladda era mobiler och datorer, ge er ljus i lamporna under denna mörka tid i till exempel elljusspår och efter våra vägar. För er som har fiber så är det vi som sköter utbyggnaden å att ni kan surfa snabbt och förhoppningsvis utan lagg. Malungs Elnät samarbetar gärna med våra skolor och idag har vi nöjet att kunna bjuda in klass 4-5 från Blomsterbäck-, Lillmon- samt Malungsfors skola. Eleverna kommer bland annat att få gå tipspromenad med frågor om el. Alla som deltar på tipspromenaden får en reflexmössa. De kommer även att få se hur våra montörsbilar ser ut inuti, montör som klättrar i stolpe, testa skyliften åka bandvagn med mera. Vi bjuder även alla på bulle och choklad denna fina vinterdag. Så grattis elen idag är det din dag!...

 • Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt 5 miljoner elmätare ska bytas ut innan år 2025. För att möta detta lagkrav så kommer vi att byta ut alla elmätare i vårt nätområde under perioden 2021-2024. Under mars månad påbörjar vi ett stort arbete med att byta ut samtliga elmätare till nästa generations smarta mätare i vårt nät. Den nya mätaren fungerar som vanligt men är utrustad med digitala tjänster som ger dig som kund ökad kontroll över din elanvändning.  Läs mer om mätarbytet här!  ...

 • Under november till mars, då det är som kallast så ökar elanvändningen i vårt elnät! För att inte belasta nätet för hårt och för att få en större fördelning på elanvändningen så har vi på Malungs Elnät något som heter effektdebitering. På söndag 1 november börjar vintermånaderna och pågår till mars. Så fungerar det! Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad fri tid. Timvärden kommer att beräknas veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn. Året delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet * 110 kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet * 32.50 kr inklusive moms. Om du har möjlighet att sprida ut din elanvändning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin,......

 • För att kunna säkra upp tillgången på de väldigt stora mängder energi som både Sälen och Idre efterfrågar har Ellevio, som äger det regionala elnätet i området, tillsammans med det lokala elnätsbolaget Malungs Elnät beslutat att stärka upp elnätet. – Med ett ständigt växande fjällområde och en framtidsutveckling som kommer att kräva mer av elnätet så måste vi trygga kapaciteten av flera anledningar. Ställverket som är nästan 40 år är i behov av en uppgradering. Fjället har växt ur sin kostym samt att samhället i stort har förändrats mycket under dessa 40 år. Kapaciteten säkras nu för en fortsatt utbyggnad och elektrifiering inom kommunen säger Stefan Jansson, chef för drift och entreprenad på Malungs Elnät. Läs mer på Ellevios webbsida genom att klicka här!...

 • Kontrakterade entreprenörer som kommer arbeta med ombyggnationen av vår fastighet på Östra Bangatan i Malung blev enligt nedan. Bygg Nils Sko​​glund EL Assemblin Vent Movent Rör Installationsgruppen  ...

 • Till dig med fritidsboende i Kläppen! Nu har du chansen att framtidssäkra din fastighet med fiber från Malungs-Sälens fibernät. Inom kort kommer vi att skicka ett underlag för fiberbeställning till dig. Vi kommer till Stugägarträffen på hotell Kurbits och svarar på alla era frågor! Datum & tid: 24 oktober klockan 10:00 – 14:00 Idag konsumerar vi digital media och underhållning i väldigt hög utsträckning och användandet tycks bara öka. Den tekniska utvecklingen håller ett mycket högt tempo och med den tillkommer hela tiden nya tjänster som kräver en snabbare uppkoppling och högre kapacitet. Med Malung-Sälens fibernät rustar du dig för framtiden och dessutom höjer du även attraktionsvärdet på din fastighet! Planerad grävningsstart är 2021* *Grävning av fiber i Kläppen kan endast göras om vi uppnår 40 % påskrivna avtal. Har du frågor? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig! Telefon 0280 – 442 20 Epost kundservice@malungselnat.se...