Nyheter

 • Vi söker Entreprenad- och projektchef

  Tjänsten som Entreprenad och projektchef är en helt ny tjänst hos oss på Malungs Elnät. Här kommer du få förmånen att leda, stötta och utveckla kompetenta arbetschefer samt våra duktiga montörer....

 • Vi söker distributionselektriker/ elektriker med placering i Transtrand

  Som distributionselektriker/ elektriker kommer du att arbeta med i branschen förekommande arbetsuppgifter såsom nybyggnation, ombyggnation och underhåll av eldistributionsnät 0,4 – 50 kV, samt kundarbeten. ...

 • Just nu söker vi Verkställande direktör till Malungs Elnät....

 • Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsförordningen skall förekomma på årsstämman. 2019-04-11 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen, styrelseordförande...

 • Malungs Elnät växer så det knakar! Just nu har vi sex nya tjänster på gång. ...

 • I år har Malungs Elverk och Malungs Elnät en gemensam publikation för årsredovisningarna 2018. Den finns från och med idag tillgänglig här på webbplatsen www.malungselnat.se/arsredovisning. Publikationen har även tryckts i en mindre upplaga. Är du intresserad av en tryckt, ber vi dig kontakta Kajsa-stina: kajsa-stina.gyllenvag@malungselnat.se...

 • Malungs Elverk samt Malungs Elnäts årsredovisning är nu offentliggjord och finns att tillgå via nedan länk. Bläddra i den här! Intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2019 kan beställa det via e-post eller telefon. Kontakta oss via e-post här!  eller ring 0280-442 20  ...

 • Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma. Plats: Sankt Olof Hotell och Krog, möjlighet finns även att medverka digitalt. Tid: Måndagen den 18 maj 2020 kl 10.30. Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman. Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00 2020-04-17 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen – styrelseordförande...

 • För att förhindra smittspridning av Covid-19 håller vi vår entrédörr och reception stängd för besökare. Kundservice går att nå som vanligt via telefon 0280 – 442 20 eller via e-post kundservice@malungselnat.se Vi hoppas på förståelse för detta!...

 • Tack vare att den är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare, och mycket mycket mer. Vi på Malungs Elnät arbetar varje dag för att ge er en enklare vardag, levererar ström så att ni kan ladda era mobiler och datorer, ge er ljus i lamporna under denna mörka tid i till exempel elljusspår och efter våra vägar. För er som har fiber så är det vi som sköter utbyggnaden å att ni kan surfa snabbt och förhoppningsvis utan lagg. Malungs Elnät samarbetar gärna med våra skolor och idag har vi nöjet att kunna bjuda in klass 4-5 från Blomsterbäck-, Lillmon- samt Malungsfors skola. Eleverna kommer bland annat att få gå tipspromenad med frågor om el. Alla som deltar på tipspromenaden får en reflexmössa. De kommer även att få se hur våra montörsbilar ser ut inuti, montör som klättrar i stolpe, testa skyliften åka bandvagn med mera. Vi bjuder även alla på bulle och choklad denna fina vinterdag. Så grattis elen idag är det din dag!...

 • Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt 5 miljoner elmätare ska bytas ut innan år 2025. För att möta detta lagkrav så kommer vi att byta ut alla elmätare i vårt nätområde under perioden 2021-2024. Under mars månad påbörjar vi ett stort arbete med att byta ut samtliga elmätare till nästa generations smarta mätare i vårt nät. Den nya mätaren fungerar som vanligt men är utrustad med digitala tjänster som ger dig som kund ökad kontroll över din elanvändning.  Läs mer om mätarbytet här!  ...

 • Under november till mars, då det är som kallast så ökar elanvändningen i vårt elnät! För att inte belasta nätet för hårt och för att få en större fördelning på elanvändningen så har vi på Malungs Elnät något som heter effektdebitering. På söndag 1 november börjar vintermånaderna och pågår till mars. Så fungerar det! Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad fri tid. Timvärden kommer att beräknas veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn. Året delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet * 110 kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet * 32.50 kr inklusive moms. Om du har möjlighet att sprida ut din elanvändning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin,......

 • Till dig med fritidsboende i Kläppen! Nu har du chansen att framtidssäkra din fastighet med fiber från Malungs-Sälens fibernät. Inom kort kommer vi att skicka ett underlag för fiberbeställning till dig. Vi kommer till Stugägarträffen på hotell Kurbits och svarar på alla era frågor! Datum & tid: 24 oktober klockan 10:00 – 14:00 Idag konsumerar vi digital media och underhållning i väldigt hög utsträckning och användandet tycks bara öka. Den tekniska utvecklingen håller ett mycket högt tempo och med den tillkommer hela tiden nya tjänster som kräver en snabbare uppkoppling och högre kapacitet. Med Malung-Sälens fibernät rustar du dig för framtiden och dessutom höjer du även attraktionsvärdet på din fastighet! Planerad grävningsstart är 2021* *Grävning av fiber i Kläppen kan endast göras om vi uppnår 40 % påskrivna avtal. Har du frågor? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig! Telefon 0280 – 442 20 Epost kundservice@malungselnat.se...

 • Våra öppettider under påskhelgen: Skärtorsdagen – torsdag 9/4 08:00-12:00 Långfredagen – fredag 10/4 stängt Annandag påsk – måndag 13/4 stängt Vid strömavbrott eller felanmälan då vi har stängt ring 023 – 634 65...

 • Med anledning av Coronaviruset Covid-19 har Open Universe tagit fram en gratis 10 Mbit privat bredbandstjänst. Tjänsten är helt gratis och den kopplas per automatik ned efter en månads användande. Gäller enbart för kunder som inte har en aktiv tjänst idag. Läs mer om erbjudandet här!...

 • Efter drygt tio år av utredningar, rusande teknikutveckling och parallella reformer på nationell- och europeisk nivå så har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk modell (ECM). Därför presenterar 41 lokala och regionala elbolag alternativa förslag, med kunden i fokus.   I den historiskt stora expansionen av Sveriges elsystem vi nu står inför kommer elnäten att spela en helt avgörande roll för att nå klimatmål och energiomställning. Då måste vägen framåt vara tydlig, effektiv och utformas utifrån ett kundperspektiv, säger Johan Lindehag, vd i Ellevio och en av aktörerna bakom rapporten ”Handslaget – en mer kundvänlig elmarknad”. Under de år som ECM planerats har motståndet vuxit sig starkare från allt fler aktörer. Den kritik som lyfts fram är i huvudsak inom följande områden: energiskatten, Sveriges försvar, den personliga integriteten, kreditrisker, missade klimatmål och krångel för kunder. En gemensam nämnare i kritiken mot reformen är att kundperspektivet försvunnit och att reformen, som var en god idé år 2009, med tiden blivit föråldrad. Trots att klimat- och energiomställningen bör ge elnätsföretagen en mer framträdande roll planeras reformen om ECM. Den skulle tvärtom ge elnätsbolag en mer undanskymd plats i elsystemet och i samhället i stort. Energimarknadsinspektionen har beskrivit reformen som den största......

 • Malungs Elnät kommer under 2019 att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25 A upp till 1 800 meter. Schablonmetoden har arbetats fram utifrån insamling av uppgifter om faktiska kostnader samt statistiska underlag. Vid anslutning till elnätet med säkring 16-25 A används en grundavgift samt ett tillägg för meteravgift om avståndet för anslutningen är längre än 200 meter och upp till 1800 meter. Grundavgift och meteravgift som Malungs Elnät har arbetat efter vid prissättning gäller från 2013 och har indexerats (2019-04-01) av Energimarknadsinspektionen, för att följa den generella prisutvecklingen. Malungs Elnät har även valt att tillämpa indexhöjningen på abonnemang över 25 A. Ny indexreglerad schablonmetod från Elmarknadsinspektionen tillkännagavs under första kvartalet 2019. Malungs Elnät har valt att tillämpa Energimarknadsinspektionens modell för prissättning och de nya avgifterna gäller från 2019-07-01....

 • Vid fel på din fiber ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör, det vill säga den som levererar internet, TV eller IP-telefoni till dig. Om de inte kan hjälpa dig kontaktar du Open Universe. http://malungsalen.openuniverse.se/malungsalen/...

 • Under de senaste veckorna med mycket snö och blåst har vi haft stora problem med träd som faller över luftledningarna i vårt elnät. Vi har på flera ställen tagit ner riskträd som stått intill våra ledningsgator och vi kommer fortsätta agera på samma vis vid behov. Träd som är fällda ligger kvar på platsen. De områden som är hårdast drabbade är Norr om Sälens by, Horrmund, Sörsjön och delar av Malungs finnmark. Vid ytterligare funderingar kring detta, kontakta vår kundservice! Våra telefontider är: Måndag – Fredag 8.00 -15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Kundservice 0280-442 20 (Vid strömavbrott eller felanmälan då vi har stängt ring 023-634 65)...

 • Uppdatering: Efter kontakt med Viasat försöker dom nu åter starta upp sina kunder i nätet. Vi har blivit medvetna om att Viasat har släckt ner alla sina kunder i vårt nät än vad vi tidigare avtalat med dom. Detta medför som vi förstår stora problem för er som kunder. Tillsammans med Kurbit arbetar vi just nu på att få fram en ny lösning så snabbt som möjligt!    ...