Om du blir utan ström

Har strömmen gått?

– Kolla då först:

• Är mätarsäkringarna hela?
Detta kontrollerar du lättast genom att helt enkelt byta ut säkringarna och se om strömmen kommer tillbaka.

• Har jordfelsbrytaren löst ut?
Skruva ur alla gruppsäkringar/slå ifrån alla automatsäkringar (OBS! Inte huvudsäkringarna) på elcentralen och slå till jordfelsbrytaren. Skruva sedan i en säkring/slå till en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Den säkring som får jordfelsbrytaren att lösa ut är den grupp det är fel på. Kontakta en elektriker för felavhjälpning.

• Har din granne ström?
Om grannen har ström ligger felet i din egen anläggning. Saknar grannen också ström är det troligen fel på vårt elnät.
Gör en felanmälan till oss. Under kontorstid 7-16 ring 0280-442 00 efter kontorstid ringer du 023-634 65.

Felanmälan

Gör en felanmälan till oss. Under kontorstid 7-16 ring 0280-442 00 efter kontorstid ringer du 023-634 65.