Planerat strömavbrott Dammarvägen och Fallvägen i Öje någon gång under vecka 24

Planerat strömavbrott Dammarvägen och Fallvägen i Öje någon gång under vecka 24