Planerat strömavbrott Hundfjället 21/8 kl. 8:30-9:00 och 22/8 kl. 14:00-14:30

Planerat strömavbrott Hundfjället 21/8 kl. 8:30-9:00 och 22/8 kl. 14:00-14:30 (två korta avbrott)