Planerat strömavbrott Sörnäs någon gång under vecka 37. Berörda kunder är aviserade

Planerat strömavbrott Sörnäs någon gång under vecka 37. Berörda kunder är aviserade