Upphandling

Schakt- och gräventreprenader inom Malungs Elverk AB och dess dotterbolag

Upphandling för schakt- och gräventreprenader finns nu att hämta på Mercell Tendsign.

Uppdraget omfattas av ingående delar i avrop mot Ramavtal och innefattar tjänster så som maskintjänster, markarbeten, kabelschaktning, kabelplöjning, linjearbete samt stolparbete.

Ramavtalet omfattar 3+1 år.

Sista anbudsdag är 2021-12-13

Kontaktperson för frågor kring upphandling
Bengt Runnqvist
E-post: bengt.runnqvist@malungselnat.se