Upphandling

Nu bygger vi om på vårt kontor i Malung!

Upphandling för ombyggnation av Malungskontoret ligger ute på TendSign.
Entreprenörer har tre veckor på sig att lämna anbud.

Kontaktperson för frågor kring upphandling
Bengt Runnqvist
E-post: bengt.runnqvist@malungselnat.se