Vägbelysning Lugnet-Östra Utsjö

Vi har tillfälligt plockat ner ledningen för vägbelysning sträckan Lugnet-Östra Utsjö då Trafikverket jobbar med trädfällning mellan vägen och järnvägen.

UPPDATERING 211103
Arbetet är förlängt och kommer även att pågå under vecka 45.