Varför fiber? 

Vad är fiber egentligen?

Med ”fiber” menar vi fiberoptiska ledningar som används för kommunikation. Se det som telefonledningar, med skillnaden att man i fiberoptiska kablar skickar ljuspulser istället för elektriska pulser. Det gör att man kan skicka större mängder information med mycket höga hastigheter.

Mycket mer än Internet

Med fiber i huset så får du en väg in för din kommunikation (bredband, telefoni och TV) och du har möjlighet att ta del av fler och bättre tjänster via alla tjänsteleverantörer. I framtiden kommer fler och fler saker i ditt hem att kommunicera med Internet, och med en fiberanslutning installerad har du framtidssäkrat din fastighet. Fastigheter med fiberanslutning har redan nu visat sig att öka i värde.

Skulle du ha velat flytta till en bostad utan telefonledning för 20 år sedan?

Arbeta hemifrån

Med en stabil uppkoppling behöver du heller inte längre vara på en viss plats – eller vid en viss tid – för att kunna arbeta. Det gör landsbygden till en mer attraktiv plats att bo på än någonsin tidigare. Din nyvunna fritid kan du enkelt utnyttja där du valt att bo – en plats många stadsbor måste förbruka semesterdagar för att kunna ta sig till.

Viktigt för landsbygden

Många av fördelarna med att bo i en större stad försvinner när alla på landsbygden får tillgång till samma utbud och information via Internet. Utbudet för både shopping och underhållning är redan större på nätet än i fysiska butiker. De flesta myndigheter, tjänsteföretag, banker och apotek finns nu också i varje landsortsby.

Den nya digitala infrastrukturen

Sveriges regering har som mål att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund år 2020 och det är med fiber som Sverige bygger den nya digitala infrastrukturen. För dig som villaägare är det en investering i fastigheten – ungefär som att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Fiber till din fastighet

Malung-Sälens fibernät bygger infrastrukturen för att du ska få fiber till ditt hus. Vi värnar om vår bygd, och genom att välja lokalt skapar du arbetstillfällen på din hemort.

Vi gräver ner fiberkabeln hela vägen till din byggnad, driftsätter och installerar den utrustning som behövs för att du skall komma åt de tjänster du behöver. Efter installationen så tecknar du avtal på de tjänster du vill ha hos någon av alla tjänsteleverantörer i vårt nät.

Enkelt att ansluta

När du tecknat avtal med oss ordnar vi resten. Du får ett startdatum för när grävarbetet beräknas börja. När fibern har dragits fram till ditt hus installerar vi fiberboxen i din fastighet, och kort därpå kan du börja beställa tjänster över fibernätet.