Vi bygger ett utegym i Malung!

Vi bygger nu ett utomhusgym på sportfältet i Malung!

Utegymet kommer att innehålla 10-12 stationer och en liten äventyrsbana.  Området omfattar ungefär 150 kvadratmeter och kommer att vara belyst.

Hur det kommer att se ut och vilka redskap som kommer att finnas på plats är ännu inte helt bestämt.

I nedan länk finns ett exempel på träningsredskap som vi tittar på just nu inför bygget.

Förslag på träningsredskap i Malung