Elnät

På den här sidan kan du läsa allt möjligt om vårt elnät, så som verksamhetsområde, anlslutningsavgifter och nättariffer.

Fibernät

På vår fibersida kan du läsa om varför du ska välja just oss som fiberleverantör, hur fiber egentligen fungerar och vilka steg du behöver ta för att få fiber.

Kundservice

Vår kundservice finns tillgänglig för dig om du har frågor eller synpunkter gällande din el. Vi arbetar varje dag med att du ska känna dig såväl trygg som nöjd.

Mina sidor

På Mina sidor kan du som är kund hos oss på Malungs Elnät enkelt se hur mycket el du förbrukar per års/månad/dag/timme.

Malungs Elnät

Malungs Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Malungs Elverk AB. Moderbolaget ägs till 74 % av Malung-Sälens kommun, Transtrands jordägande sockenmän 22 %, privatpersoner 3 % och Lima jordägande sockenmän 1 %. I samband med omregleringen den 1 januari 1996 fördes nätverksamheten till det då nybildade dotterbolaget Malungs Elnät AB.
House